About

Man-With-Question-01What is LOANKADITO.COM?

About:loankadito.com

First of all ito pong webiste na ito ay exclusive lamangparasaphilipinas.

Layunin po naming matugunan ang inyong mga pangangailangan laluna kung biglaan. Dito saaming website ay maari kayong makakuhang solution sa inyong pangangailangan sa pamamagitan ng pag-loan.finger_170

Dito,hindi kayo makakaranas ng hassle at pagod sa pag-processo, sa pamamagitan ng inyong loptop, computer or cellphone ay makakapag apply na kayo ng loan. habang nasa bahay kayo. kailangan lamang na maipasa ang qualifications para sa approval of loan. Pupunta na lamang kayo sa aming mga office-na pinaka malapit sa inyo para sa interview at release ng loan.

Alam namin ang inyong pangangailangan kaya naririto ang loankadito.com na handang magbigay ng serbisyong tapat at maaasahan.


 

question-mark low resHow to post Testimonials?

sa pag-post ng inyong mga testimonials, kinakailangang naka-log-in kayo sa inyong facebook account para makapag post ng inyong mga comments or suggestions.

 

 


 

icon_stopDo’s and don’ts

  • Sa pag-fillup o pag send ng application form, hanggang tatlong beses lamang po maaaring ulitin, dahil kung ito’y lumagpas sa tatlong beses, hindi na tatangapin ng aming system ang inyong application.
  • Sa pag attach ng requirements, kailangan naka ‘rar” or “zip” ang files (soon to be available).
  • hindi po namin pinapayagan ang pag “copy / paste” sa website para sa seguridad ng mga inpormasyon o ditalye ngĀ loankadito.com
  • maaari ninyo kaming tawagan o i-text para sa mga karagdagang questions.
  • Sa pag post ng statements, mahigpit na ipinagbabawal po namin ang paglagay ng di magaganda o masasamang salita.